Julkaistu 30 lokakuuta 2020

Potilaiden, joilla on lääkitys tyypin 2 diabetekseen, ei tarvitse olla huolissaan unihäiriöistään, kun on kyse pitkäaikaisesta verensokeritasosta. Uppsalan yliopiston uusi tutkimus, joka toteutettiin yli 13 000 potilaalla, osoittaa unihäiriöiden vaikuttavan hyvin vähäisesti pitkäaikaiseen verensokeritasoon (HbA1c). Sairauden kannalta tärkeintä on, että potilas jatkaa lääkitystä. Tutkimus on nyt julkaistu BMJ Open Diabetes Research & Care -lehdessä

– Pitkäaikaisten uniongelmien on tiedetty olevan yhteydessä riskiin kehittää myöhemmin tyypin 2 diabetes. Esitimme kysymyksen, päteekö tämä myös tyypin 2 diabetesta sairastaviin, joilla on jo lääkehoito verensokeritasojen ylläpitämiseen tyydyttävällä tasolla. Tutkimuksessamme näemme pienen yhteyden kahden unihäiriön ja pitkäaikaisen verensokerin välillä, mutta potilaiden ei tarvitse olla huolissaan siitä, kertoo Christian Benedict, Uppsalan yliopiston neurotieteen laitoksen apulaisprofessori ja tutkimusryhmän johtaja.

Tämä on ensimmäinen merkittävä unitutkimus, joka toteutettiin lääkehoidossa olevilla tyypin 2 diabetespotilailla.

Tutkimus perustuu UK:n Biobankin 13 346 verinäytteeseen, joista tutkijat tarkastelivat HbA1c-tasoja, joka tunnetaan myös nimellä pitkäaikainen verensokeri. Näytteet jättäneet potilaat vastasivat myös kysymyksiin nukkumistottumuksistaan. Kuinka pitkään he yleensä nukkuivat? Alle seitsemän tuntia yössä katsotaan lyhyeksi ajaksi ja yli yhdeksän tuntia yössä on jo pitkä aika. Lisäksi onko heillä vaikeuksia nukahtaa illalla tai nukahtaa uudestaan, jos he ovat heränneet kesken unien? He ovat voineet kertoa, että heillä on ongelmia kuorsaamisen kanssa tai että he kärsivät väsymyksestä päivällä. Arvioituja unihäiriöitä verrattiin HbA1c-tasoon.

Tulokset osoittavat, että lääkehoidossa olevilla tyypin 2 diabetespotilailla, jotka joko nukkuvat liian kauan (yhdeksän tuntia tai enemmän) tai joilla on merkkejä obstruktiivisesta uniapneasta, on hieman suurempi riski pitkäaikaisen verensokerin kohoamiseen.

– Mielenkiintoisinta on, että ero HbA1c-tasoissa unihäiriöistä kärsivien ja hyvin nukkuvien potilaiden välillä oli pieni: 0,07–0,10 prosenttia. Tämä on tärkeä tieto, koska monilla tyypin 2 diabetesta sairastavilla on unihäiriöitä ja he voivat olla huolissaan sen vaikutuksesta sairauteen.

Lääkityksen jatkamisella on suurempi myönteinen vaikutus pitkäaikaiseen verensokeriin. Tiedetään esimerkiksi, että Metformiini-lääkitys alentaa HbA1c-tasoa 1,5–2 prosenttia, ja sitä käytetään silloin, kun ruokavaliolla ja liikunnalla ei saavuteta riittävää vaikutusta verensokeritasoon. Ero on huomattavasti suurempi kuin unihäiriöillä. – On kuitenkin muistettava, että tutkimuksessamme emme ole tutkineet muita terveysongelmia, joihin sekä unihäiriöt että tyypin 2 diabetes voivat vaikuttaa, kuten kognitiiviset toiminnot.

Tan X, Benedict C; Sleep characteristics and HbA1c in patients with type 2 diabetes on glucose-lowering medication, BMJ Open Diabetes Research and Care 2020;8:e001702. doi: 10.1136/bmjdrc-2020-001702

Lähde: lehdistötiedot Uppsalan yliopisto

 

Lue myös: Unihäiriöt voivat aiheuttaa painonnousua