Julkaistu 7 kesäkuuta 2024

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että riski ADHD:n kehittymiseen lapsella kasvaa, jos äidillä on diabetes. Yhteys on kuitenkin luultua vähäisempi, etenkin jos äidillä on ollut raskausdiabetes.

Yli 3,6 miljoonaa lasta ja heidän äitiään osallistui laajaan kansainväliseen rekisteritutkimukseen vuosina 2001–2014. Hieman yli puolet heistä oli Norjasta ja muista Pohjoismaista.

Lasten riskiä sairastua ADHD:hen tutkittiin vertaamalla raskauden aikana diabetesta sairastaneita äitejä niihin, joilla ei ollut diabetesta.

Lue lisää tutkimuksesta: Folkhälsoinstitutet.

Ensimmäiseksi todettiin, että diabetesta sairastavien äitien lapsilla oli suurempi riski saada ADHD-diagnoosi (5,4 % verrattuna 3,9 %:iin lapsia, joiden äidillä ei ollut diabetesta). Kun tulokset kuitenkin oikaistiin muiden sairauksien, lääkkeiden käytön ja muiden riskitekijöiden osalta, tutkijat pystyivät tarkentamaan tuloksia.

  • Raskausdiabetesta sairastavien äitien lapsilla on 10 prosenttia suurempi riski sairastua ADHD:hen.
  • Tutkijat eivät havainneet eroa ADHD:n riskissä niiden sisarusten välillä, joiden äideillä oli raskausdiabetes ensimmäisessä raskaudessa mutta ei toisessa.
  • Minkä tahansa tyyppistä diabetesta sairastavien äitien lapsilla oli 16 prosenttia suurempi ADHD:n riski verrattuna niiden äitien lapsiin, joilla ei ollut diabetesta.
  • Jos äidillä oli ennen raskautta ilmennyt tyypin 1 tai tyypin 2 diabetes, lapsen ADHD:n riski oli 39 prosenttia suurempi verrattuna äitiin, jolla ei ollut diabetesta.

Ensimmäisiä havaintoja ei pidetä merkittävinä, kun taas viimeinen havainto viittaa merkittävään yhteyteen.

Lähde: diabeteswellness.no