Olemme vuodesta 2012 rahoittaneet tutkimushankkeita, joiden tavoitteena on löytää parempia menetelmiä diabeteksen hoitoon. Kokemuksesta tiedämme, että tutkimuksen laadun arviointi ja tutkimushankkeiden tulosten mittaaminen on haastavaa.

Miten tiedämme, tuleeko tutkimushanke toimimaan? Mitä tapahtuu, jos tutkimushanke ei sujukaan tutkijan ajattelemalla tavalla?

Diabetes Wellness Suomi säätiön vastaanottamat apurahahakemukset ylittävät joka vuosi käytettävissä olevat määrärahat. Jokainen hakemus käy läpi perusteellisen arviointiprosessin. Arvioinnissa säätiön apuna on neuvoa-antava komitea. Kaikki neuvoa-antavan komitean jäsenet ovat kokeneita tutkijoita, jotka kukin antavat vapaaehtoisen panoksensa auttaakseen löytämään ne tutkimushankkeet, joiden rahoittaminen on järkevää.

Vähintään kahden neuvoa-antavan komitean jäsenen lisäksi hakemuksen arviointiin käytetään myös ulkopuolisia, kuhunkin tutkimusalueeseen perehtyneitä asiantuntijoita. Näiden ulkopuolisten asiantuntijoiden antamat arvioinnit ovat sekä mitattavia että puolueettomia. Asiantuntijoiden arviointitulokset yhdistetään sitten neuvoa-antavan komitean arviointeihin. Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon hakijan pätevyys, tutkimussuunnitelma, tutkimusryhmän jäsenet ja tutkimushankkeen budjetti, joiden perusteella hankkeet asetetaan arvojärjestykseen.

Tutustu neuvoa-antavaan komiteaan.