Elintapojen merkitys ihmisen terveydelle on suuri. Elintavat omaksutaan ja suhde terveyteen muodostetaan jo aikaisessa elämänvaiheessa, mutta asioihin voi vaikuttaa myös myöhemmin. Geenien merkitys on paljon pienempi kuin usein ajatellaan: perintötekijät aiheuttavat yleensä vain taipumuksen.

Istock 962938748

Ruokavalio
Kansalliset ravitsemussuositukset edistävät koko väestön terveyttä ja ovat myös diabeetikkojen ruokavalion perusta:

  • runsaasti kasviksia ja täysjyväviljaa
  • mahdollisimman vähän sokeria ja valkoista viljaa
  • niukasti kovaa ja kohtuullisesti pehmeää rasvaa
  • vähän suolaa
  • enintään kohtuullisesti alkoholia
  • suositeltavia proteiinin lähteitä ovat kala, siipikarjan liha, palkokasvit ja rasvattomat tai vähärasvaiset maitovalmisteet
  • punaista lihaa tai lihavalmisteita korkeintaan puoli kiloa viikossa

Diabeetikon ruokavaliossa kiinnitetään lisäksi erityistä huomiota ruoan hiilihydraatteihin, rasvaan ja energiamäärään.

Reipas Liikkuminen Ja Istumisen Vahentaminen Pienentavat Ikaantyneiden Diabetesriskia

Liikunta

Liikunnalla on todettu olevan huomattavasti myönteisiä vaikutuksia paitsi fyysiseen myös psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen. Liikkumattomuus ja runsas istuminen on terveydelle haitallista, vaikkakin ihmisen liikunnan tarve vaihtelee eri elämänvaiheiden aikana. Liikunnalla on kuitenkin merkittävä rooli useiden sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä yleisesti kokonaisvaltaisen terveyden ylläpidossa. Säännöllinen liikunta on oleellinen osa tyypin 2 diabeteksen hoitoa ja ennaltaehkäisyä, sillä se parantaa elimistön sokeriaineenvaihduntaa, helpottaa painonhallintaa, vaikuttaa suotuisasti veren rasva-arvoihin, alentaa verenpainetta ja lisää virkeyttä ja hyvinvointia.

Istock 1125758374

Painonhallinta

Sekä ylipainon laihduttamisessa että painonhallinnassa tarvitaan aina pysyviä ruokailutottumusten muutoksia. Energiansaanti on suhteutettava kulutukseen, jotta normaali paino on mahdollista pitää yllä tai saavuttaa. Säännöllinen ateriarytmi helpottaa ja tukee painonhallintaa. Ylipainon laihduttamisessa liikunta yhdistettynä vähäenergiseen ruokavalioon parantaa laihtumistulosta pelkkään ruokavalioon verrattuna. Liikunta myös vähentää erityisesti sisäelinten ympärille kertyvän elimistölle haitallisen rasvakudoksen määrää. Ylipainoisilla diabeetikoilla verensokeritasapaino yleensä paranee laihtumisen myötä, mikä saattaa vähentää diabeteslääkityksen tarvetta.

Istock 1282811394

Tupakointi ja alkoholin käyttö

Tupakoinnin lopettaminen on aina hyödyllistä terveydelle, sillä tupakkatuotteet vahingoittavat koko elimistöä. Tupakointi on monien sairauksien riskitekijä ja pahentaa jo todettuja sairauksia. Tupakoinnin lopettaminen on myös osa diabeteksen hoitoa, sillä tupakointi voi lisätä diabeteksen lisäsairauksien syntymisen riskiä ja nikotiinilla on insuliiniherkkyyttä vähentävä vaikutus. Omaa alkoholinkäytön kohtuullisuuttakin on hyvä miettiä. Alkoholi sisältää paljon energiaa ja altistaa diabeetikon alhaiselle verensokerille, sillä se estää sokerin vapautumista maksasta. Lisäksi sen runsas käyttö nostaa verenpainetta.