Julkaistu 29 toukokuuta 2018

Täysin uusi diabeteksen luokittelu, joka ennustaa myös vakavien komplikaatioiden riskin ja tarjoaa hoitosuosituksia. Tämä on tuoreen ANDIS-tutkimuksen tulos, jossa tarkasteltiin Etelä-Ruotsin alueella hiljattain diagnosoituja diabeetikoita. Tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen luokittelun sijaan tutkijat ehdottavat viittä uutta eri luokitteluryhmää. Tulokset julkaistiin The Lancet Diabetes & Endocrinology -julkaisussa.

Suuri ero nykypäivän luokitukseen on se, että tyypin 2 diabetes on jaettu useisiin alaryhmiin.
– Tämä on ensimmäinen askel kohti yksilöllistä diabeteksen hoitoa, sanoo diabeteksen ja endokrinologian lääkäri ja professori Leif Groop.  
 

Nykyään maailmassa on noin 425 miljoonaa diabeetikkoa. Vuoteen 2045 mennessä määrän odotetaan nousevan 629 miljoonaan *.  Liitännäissairaudet ja komplikaatiot kuten munuaisten vajaatoiminta, retinopatia (silmävaurio), amputaatiot ja sydän- ja verisuonitaudit maksavat yhteiskunnalle suuria summia ja yksilötasolla kärsimykset ovat valtavia. Tarvitaan uutta ja parempaa hoitoa.

– Tämän päivän diagnostiikka ja diabeteksen luokittelu ovat riittämättömiä, eivätkä ennakoi tulevia komplikaatioita tai tarjoa hoitovaihtoehtoja, totesi tutkimuksen käynnistänyt professori Leif Groop.

Hän uskoo, että tutkimustulokset muuttavat tulevaisuudessa sairauden tarkastelua.
– Tänä päivänä diagnoosi tehdään verensokerin mittauksella. Kun huomioidaan myös tutkimuksessamme ANDIS (All Nya Diabetiker I Skåne) esiin tulleet tekijät, voidaan antaa entistä tarkempi diagnoosi.

 Jalostettu luokittelu
ANDIS-tutkimuksessa seurattiin 13 720 hiljattain diagnosoitua 18-97-vuotiasta potilasta vuodesta 2008 lähtien. Yhdistämällä insuliiniresistenssin, insuliinituotannon, verensokeritason (BMI, HbA1c, GADA, C-peptidi, HOMA-B ja HOMA-IR) mittausten tulokset ja  henkilön iän sairauden puhjetessa, tutkijat erottivat viisi erillistä ryhmää, jotka poikkeavat nykyisestä luokittelusta.
Tarkemman luokittelun lisäksi tutkijat huomasivat, että eri ryhmillä on erilaiset liitännäissairaudet ja komplikaatiot.
– Tämä tarkoittaa, että voidaan jo aiemmin hoitaa ja ennaltaehkäistä komplikaatioita niillä potilailla, joilla on suurin riski kohdata niitä, kertoo dosentti Emma Ahlqvist, julkaisun ensimmäinen tekijä.

Uudet ryhmät
Diabetes jaetaan tänä päivänä tyypin 1 diabetekseen (noin 10 %), tyypin 2 diabetekseen (85-90 %) ja useisiin vähemmän yleisiin sairauksiin LADA, MODY ja sekundäärinen diabetes.

• Ryhmä 1, SAID (severe autoimmune diabetes) vastaa periaatteessa tyypin 1 diabetesta ja LADAa (latent autoimmune diabetes in the adult), jonka tunnusmerkkejä ovat puhkeaminen alhaisessa iässä, huono metabolinen kontrolli, heikentynyt insuliinin tuotanto ja GADA-vasta-aineiden esiintyminen.

• Ryhmä 2, SIDD (severe insulin-deficient diabetes) kuuluvat henkilöt, joilta ei löydy vasta-aineita ja joilla on korkea HbA1c, heikentynyt insuliinin tuotanto, sekä kohtalainen insuliiniresistenssi. Ryhmä 2:ssa esiintyy eniten retinopatiaa.

• Ryhmä 3, SIRD (severe insulin-resistant diabetes): joille tunnusomaista on suuri ylipaino ja vakava insuliiniresistenssi. Ryhmä 3:ssa oli eniten munuaisvaurioita, yksi liitännäissairauksista, joka maksaa yhteiskunnalle eniten.

• Ryhmä 4, MOD (mild obesity-related diabetes, MOD) sisältää ylipainoiset potilaat, jotka saavat diagnoosin suhteellisen nuorena.

• Ryhmä 5, MARD (mild age-related diabetes, MARD): on suurin ryhmä (noin 40 %) ja sisältää vanhimmat potilaat.
– Ne, jotka eniten hyötyvät uudesta diagnostiikasta, ovat vakavan insuliiniresistenssin omaavat (ryhmä 3), koska tätä ryhmää hoidetaan eniten väärin, toteaa professori Leif Groop.

Tutkimuksen tulokset ylittivät odotukset
Tutkijat ovat jo uusineet analyysin kolmessa muussa tutkimuksessa Ruotsissa ja Suomessa.
– Tulokset ylittivät odotuksemme ja olivat hyvin yhdensuuntaisia ANDIS-analyysin kanssa. Ainoa ero oli, että ryhmä 5 oli Suomessa suurempi kuin Skånessa. Itse taudin kehitys oli molemmissa ryhmissä hyvin samanlainen, sanoo Leif Groop. Uusien diabetespotilaiden rekrytointi jatkuu ja käynnissä on useita tutkimuksia, jotka perustuvat jo käytettävissä olevaan tietoon.
– Mitä kauemmin tutkimus jatkuu, sitä enemmän ja parempaa tietoa me saamme, kiteyttää Emma Ahlqvist.
Tutkijoilla on suunnitelmissa aloittaa vastaava tutkimus Kiinassa ja Intiassa etnisten ihmisryhmien osalta.
–  Tämä tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet räätälöidä hoito kunkin yksilön tarpeisiin, hän toteaa.

Teksti: Sara Liedholm
Käännös: Diabetes Wellness Suomi säätiö

Lue lisää ANDIS-tutkimuksesta: http://andis.ludc.med.lu.se/

 

Faktaa diabeteksesta

Diabetes, kuten syöpä, on useiden sairauksien yhteinen nimitys. Tänä päivänä yleisimpiä ovat tyypin 1, tyypin 2, LADA, MODY ja sekundäärinen diabetes, joka on seurausta muista sairauksista. On olemassa myös raskausdiabetes ja epätavallisia taudin ilmenemismuotoja.

Diabetes on parantumaton sairaus, joka johtuu verensokeria säätelevän hormonin, insuliinin tuotannon vähenemisestä tai lakkaamisesta haimassa. Nykyiset hoidot ovat elämää ylläpitäviä ja niiden tarkoitus on pienentää riskiä komplikaatioihin, jolloin kohonnut verensokeri voi pitkällä aikavälillä vahingoittaa monia kehon kudoksia, kuten silmiä, munuaisia, sydäntä ja verenkiertoa.

* Kansainvälisen diabetesliiton mukaan www.idf.org

Linkki julkaisuun:
Clustering of adult-onset diabetes into novel subgroups guides therapy and improves projection of outcome

Tutkimuksen rahoittivat: the Swedish Research Council (including project grants Dnr.521-2010-3490 and infrastructure grants Dnr. 2010-5983 and Dnr 2012-5538 to LG), Linnéus grant 349-2006-237, a strategic research grant (Exodiab Dnr 2009-1039), an ERC Advanced Research grant (GA 269045), a Vinnova Swelife grant, and Academy of Finland (grants no. 263401 and 267882) to LG, Novo Nordisk Foundation and ALF. DIREVA was supported by the Vasa Hospital district. LG has received grants from Pfizer, Lilly and Novartis.

Lisätietoja: Emma Ahlqvist, dosentti, Lundin yliopisto: emma.ahlqvist@med.lu.se, puh: +46 70 756 15 71

Leif Groop, professori, Lundin yliopisto: leif.groop@med.lu.se, puh: +46 70 591 25 48

Lehdistötiedote: med.lu.se
Kuva: Apelöga