Julkaistu 15 tammikuuta 2021

Koiranomistajilla, joilla on diabetesta sairastava koira, on suurempi riski saada itse tyypin 2 diabetes kuin terveiden koirien omistajilla. Kissanomistajilla ja heidän kissoillaan ei kuitenkaan näytä olevan tällaista yhteyttä. Tämä käy ilmi uudesta rekisteritutkimuksesta, jota on ollut toteuttamassa muun muassa Uppsalan yliopisto. Tulokset julkaistaan The BMJ -julkaisussa.

Voivatko koirat ja kissat sairastua diabetekseen? Kyllä. Entä voiko koiranomistaja saada diabeteksen diabetesta sairastavan koiran kanssa? Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että koiranomistajien ylipainon ja koirien lihavuuden välillä on mahdollinen yhteys. Mutta onko myös yleinen riski, että koirat, kissat ja niiden omistajat sairastuvat diabetekseen? Uppsalan yliopiston, Ruotsin maatalousyliopiston, Karoliinisen instituutin ja Liverpoolin yliopiston tutkijat ovat nyt yhdessä selvittäneet asiaa laajassa tutkimuksessa.

Yhdistämällä Ruotsin eläinvakuutusrekisterin tiedot Ruotsin väestö- ja terveysrekistereihin tunnistettiin ruotsalaiset aikuiset, joiden kotitaloudessa elää koiria tai kissoja. Tutkimukseen osallistui yhteensä yli 175 000 koiranomistajaa ja lähes 90 000 kissanomistajaa eläiminensä.

Lemmikkejä ja omistajia seurattiin kuusi vuotta
Koirien ja kissojen omistajat olivat tutkimuksen käynnistyessä keski-ikäisiä tai vanhempia, ja sekä heitä että heidän lemmikkejään seurattiin kuuden vuoden ajan. Tämän jälkeen analysoitiin kaikki tyypin 2 diabetekseen sairastuneet eläinten omistajat sekä diabetesta sairastavat koirat ja kissat. Tutkijat havaitsivat, että diabetesta sairastavien koirien omistajilla oli itsellään 38 prosenttia suurempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen kuin diabetesta sairastamattomien koirien omistajilla. Kissanomistajilla ja heidän kissoillaan tutkijat eivät löytäneet tällaista yhteyttä. Koiranomistajien suurempi riski ei selity muilla tekijöillä, kuten omistajien iällä, sukupuolella tai sosioekonomisella asemalla, eikä myöskään koirien iällä, sukupuolella tai rodulla.
– Tuloksemme viittaavat siihen, että diabetesta sairastava koira voisi viestittää koiran omistajalle kohonneesta riskistä sairastua itse tyypin 2 diabetekseen. Meillä ei ole ollut tietoa kotitalouksien elintavoista, mutta uskomme, että yhteys voi johtua esimerkiksi yleisistä liikuntatottumuksista ja ehkä jossain määrin myös ruokailutottumuksista ja yhteisestä ylipainon riskistä. Jos yhteiset liikuntatottumukset osoittautuvat merkittäväksi tekijäksi, se voisi myös selittää, miksi emme näe samanlaista yhteistä diabetesriskiä kissanomistajilla ja heidän kissoillaan, kertoo Beatrice Kennedy, Uppsalan yliopiston lääketieteellisen epidemiologian tutkijatohtori ja yksi tutkimuksen pääkirjoittajista.

Elinikäiset insuliinihoidot
Koirilla diabetes vaatii yleensä insuliinihoitoa koko eliniän ajan ja sairautta esiintyy erityisesti vanhemmilla koirilla. Se on yleisempää sterilisoimattomilla narttukoirilla juoksun jälkeen. Näiden tekijöiden on yhdistetty narttukoirilla vaikuttavan myös ylipainoon ja esiintyvyys on hieman yleisempää joissakin ruotsalaisissa metsästyskoiraroduissa. Se kuinka yleisiä koirien sterilisaatiot ovat ja mitkä rodut ovat yleisimpiä vaihtelee maittain, joten ei ole varmaa, että tutkimuksen osoittama ruotsalaisille koiranomistajille ja koirille yhteinen diabetesriski on samankaltainen muuallakin maailmassa.
– Koirat ja ihmiset ovat eläneet yhdessä vähintään 15 000 vuotta ja jakavat arkensa hyvässä ja huonossa. Tässä ainutlaatuisessa tutkimuksessa osoitamme, että taloudessa näyttää olevan yhteisiä elintapoja ja ympäristötekijöitä, jotka lisäävät diabeteksen riskiä sekä koiralle että sen omistajalle, toteaa Uppsalan yliopiston molekyyliepidemiologian professori ja tutkimuksen toinen kirjoittaja Tove Fall.

Lähde: Uppsalan yliopiston lehdistötiedote