Hyppää pääsisältöön
Donate

Varje öre räknas verkligen.

Ge En Gåva

Olet täällä

Tutkimuksen arviointi

Diabetes Wellness Suomi säätiö on on vuodesta 2012 rahoittanut tutkimushankkeita, joiden tavoitteena on löytää parempia menetelmiä diabeteksen hoitoon. Kokemuksesta tiedämme, että tutkimushankkeiden tulosten mittaaminen on haastavaa.

Tutkimuksen laadun arviointi voi olla vaikeaa. Miten tiedämme, tuleeko tutkimushanke toimimaan? Mitä tapahtuu, jos tutkimushanke ei sujukaan tutkijan ajattelemalla tavalla?

utvardera


Neuvoa-antavan komitean

Joka vuosi, ennen vuodenvaihdetta neuvoa-antava komiteamme käy huolellisesti läpi kaikki toimintavuoden aikana saapuneet tutkimusapurahahakemukset. Tämä on laaja-alainen prosessi, joka pitää sisällään paljon tutkimushankkeen selvitystyötä.

Neuvoa-antavan komitean jäsenet ovat kokeneita tutkijoita, jotka kukin antavat vapaaehtoisen panoksensa auttaakseen Diabetes Wellness Suomi säätiötä löytämään ne tutkimushankkeet, joiden rahoittaminen on järkevää. 

Diabetes Wellness Suomi säätiön vastaanottamissa hakemuksissa anotut apurahamäärät ylittävät joka vuosi käytettävissä olevat määrärahat. Tämän vuoksi komiteassa tehtävä tutkimushankkeiden valinta on haasteellista.

Jokainen hakemus käy läpi perusteellisen arviointiprosessin. Vähintään kahden neuvoa-antavan komitean jäsenen lisäksi hakemuksen arviointiin käytetään myös ulkopuolisia, kuhunkin tutkimusalueeseen perehtyneitä asiantuntijoita. Näiden ulkopuolisten asiantuntijoiden antamat arvioinnit ovat sekä mitattavia että puolueettomia. Asiantuntijoiden arviointitulokset yhdistetään sitten neuvoa-antavan komitean arviointeihin. Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon hakijan pätevyys, tutkimussuunnitelma, tutkimusryhmän jäsenet ja tutkimushankkeen budjetti, joiden perusteella hankkeet asetetaan arvojärjestykseen.

”Päätösten tekeminen on vaikeaa, koska olemme tietoisia määrärahojen rajallisuudesta”, sanoo neuova-antavan komitean puheenjohtajana toiminut professori Christian Berne. ”Teemme kaikkemme mahdollisimman monen tutkimushankkeen rahoittamiseksi, mutta määrärahojen loppuminen asettaa aina lopulta rajan. Kaikki viivan yläpuolella olevat saavat rahoitusta ja sen alapuolella olevat jäävät valitettavasti ilman rahoitusta. Toisin sanoen moni hanke jää ilman rahoitusta, koska meillä ei ole riittävästi jaettavaa määrärahaa.”

berne


Mitä menetelmiä käytetään?

Tutkimuksia voidaan arvioida monilla menetelmillä. Usein käytetään laadullisia mittausmenetelmiä, esimerkiksi sitä miten tutkimusapuraha on auttanut edistämään tutkijan uraa. Tämä voi olla soveliaan yksinkertainen ja hyvä menetelmä erityisesti silloin kun on kyse nuoresta, uransa alkuvaiheessa olevasta tutkijasta. Tutkimusrahoittajat voivat myös käyttää mittausmenetelmiä, joissa käytetään hyväksi muista lähteistä saatavan jatkorahoituksen arviointia.

Valitettavasti määrärahojen rajallisuus ja tutkimusavustusten jatkuvasti kasvava kysyntä eivät useimmiten mahdollista tutkimushankkeiden jatkorahoitusta tutkimusten laajentuessa huomattavasti.

Eräs arviointialue, jonka merkitys on kasvamassa, on se kuinka tutkimustuloksia voidaan välittää perinteisten kanavien, tieteellisten julkaisujen, ulkopuolelle eli potilaille, toimijoille, yleislääkäreille ja päätöksentekijöille. Tavoitteena on lisätä tietoutta ja hedelmällistä vuoropuhelua tutkijoiden ja tutkimuksista hyötyvien tahojen välillä. Diabetes Wellness Suomi säätiön rahoittamia tutkijoita rohkaistaan osallistumaan seminaareihin, joissa he voivat esitellä omaa työtään ja uraansa.

Muita luotettavia arviointiperusteita ovat tutkimuksista julkaistujen tieteellisten artikkeleiden määrä. Useiden tutkimusten tuloksia julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa. Artikkeleissa mainitaan yleensä tutkimusrahoituksen alkuperä. Tutkimushankkeen menestystä voidaan mitata selvittämällä tutkimuksesta julkaistujen artikkeleiden määrä tieteellisissä julkaisuissa.


Diabetes Wellness Suomi säätiö tekee parhaansa rahoittaakseen niin montaa tutkimushanketta kuin mahdollista ja työskentelee määrärahojen keräämiseksi, jotta uraauurtavia tutkimuksia voidaan rahoittaa myös jatkossa.