Diabetes Wellness Suomi säätiön strategiana on rahoittaa hankkeita, joiden painopisteenä on:

  • Diabeteksen ehkäisy, komplikaatiot ja hoidot
  • Diabeteksen syyt
  • Diabeteksen parannuskeino

Rahoitamme ensisijaisesti tutkimuksia, joilla on vahva yhteys tyypin 1 ja 2 diabetekseen, ja jotka voivat lopputulemaltaan hyödyttää diabetespotilaita. Tämä vastaa lahjoittajiemme toiveita ja on varainkeruusäätiön tarkoitus. Lopullisena tavoitteenamme on löytää toimiva parannuskeino diabetesta sairastaville.

 

Ohjeet avustusten hakemista varten

Hakija luo oman tilin voidakseen tallentaa hakemuksia ja lähettää ne helposti meille. Kaikki toimitetut hakemukset ovat myös hakijan ladattavissa myöhemmin. Vahvistus ja kopio hakemuksesta lähetetään hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Huomaathan, että hakemus tulee täyttää englanniksi.

Hakumenettelyä koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen research@diabeteswellness.se (englanniksi).

Kaikki Diabetes Wellness Suomi säätiön vastaanottamat hakemukset käsitellään luottamuksellisesti, ja ne rekisteröidään ja lajitellaan neuvoa-antavan komitean arvioitaviksi.

 

Tutustu huolellisesti seuraaviin asiakirjoihin ennen hakemuksen jättämistä: 

 

Tutkimushankkeet, joille apurahaa haetaan, arvioidaan seuraavien parametrien perusteella:

  • Merkitys säätiön päämäärien ja tavoitteiden kannalta
  • Tieteellinen pätevyys
  • Tutkijan ja tutkimuslaitoksen pätevyys ja kokemus
  • Mitä diabetestyyppiä tutkimus koskee

 

Niille, jotka eivät saa avustusta, ilmoitetaan asiasta kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun apurahojen myöntämisestä on päätetty.