Julkaistu 25 tammikuuta 2023

Laaja norjalainen tutkimus osoittaa, että yksinäisyyttä tuntevien ihmisten riski sairastua tyypin 2 diabetekseen on huomattavasti suurempi. Osallistujilla, jotka vastasivat "erittäin paljon" kysymykseen siitä, tunsivatko he itsensä yksinäiseksi viimeisten kahden viikon aikana, oli kaksinkertainen riski sairastua diabetekseen verrattuna niihin, jotka eivät tunteneet itseään yksinäiseksi.

Suuri norjalainen HUNT-väestötutkimus on toiminut vuodesta 1984 lähtien, ja se on useiden norjalaisten tutkimuslaitosten välinen yhteistyö. Yhteensä yli 240 000 henkilöä on toimittanut tietoja tähän tietokantaan. Osallistujat ovat toistuvasti vastanneet kyselylomakkeisiin, käyneet kliinisissä tutkimuksissa ja toimittaneet erilaisia näytteitä.

HUNT-tutkimus ja diabetes
HUNT-tutkimuksessa tarkasteltiin yhteyttä, sillä aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet psykologisen stressin, kuten yksinäisyyden tunne, lisäävän riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Syynä pidetään sitä, että stressi lisää elimistön vastustuskykyä insuliinia vastaan sekä erilaisten stressihormonien vapautumista. Molemmat prosessit nostavat veren sokeripitoisuutta ja lisäävät diabetesdiagnoosin riskiä. Stressi johtaa usein myös syömiskäyttäytymisen muutoksiin, kuten sokeripitoisten juomien ja runsaasti sokeria ja rasvaa sisältävien ruokien käytön lisääntymiseen. Tämä lisää painonnousua ja siten riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Yksinäisyys ja diabetes
Kun tutkimuksesta jätettiin pois osallistujat, joilla oli jo diagnosoitu tyypin 1 tai tyypin 2 diabetes sekä osallistujat, joiden verikokeiden (pääasiassa verensokerin) tuloksia ei ollut saatavilla eri syistä, tutkimukseen jäi yli 24 000 osallistujaa. Heistä 13 prosenttia ilmoitti tunteneensa itsensä yksinäiseksi viimeisten kahden viikon aikana.
Tutkijat olivat erityisen kiinnostuneita siitä, kuinka moni tutkimukseen osallistuneista sairastui tyypin 2 diabetekseen ja kuinka he kokivat yksinäisyyttä, masennusta ja unettomuutta. Yli 20 vuoden kuluttua 1 179 henkilöä oli sairastunut diabetekseen.

Kaksinkertainen riski
Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että osallistujat, jotka ilmoittivat tuntevansa itsensä yksinäiseksi "hyvin usein", sairastuivat tyypin 2 diabetekseen kaksi kertaa todennäköisemmin kuin ne, jotka eivät tunteneet itseään yksinäisiksi.
Tutkimuksessa ei havaittu, että masennus tai univaikeudet selittäisivät yksinäisyyden tunteen kokonaisvaikutusta riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen tässä ryhmässä. Vaikutusta ei kuitenkaan voida täysin poissulkea, ja mahdollisen yhteyden tutkimiseksi tarvitaan lisätutkimuksia, joissa mittaustiheys on suurempi. 

Tutkimus: Loneliness increases the risk of type 2 diabetes: a 20 year follow-up – results from the HUNT study

Linkki Diabetologia-lehdessä julkaistuun artikkeliin

Lähde: Diabetesportalen/Tord Ajanki