Julkaistu 1 kesäkuuta 2023

Lundin yliopiston kliinisen tieteen laitoksen ja kliinisen muistitutkimusyksikön tutkijat esittelivät hiljattain Brain Communications -tiedelehdessä tutkimuksensa tuloksia, jotka osoittavat tyypin 2 diabetekseen liittyvän geneettisiä riskimerkkejä, jotka voivat olla yhteydessä lisääntyneeseen dementiariskiin. Tämä tarkoittaa, että diabeteksen perinnöllinen alttius voi kasvattaa myös henkilön riskiä sairastua dementiaan.

Tyypin 2 diabetesta sairastavilla on kaksinkertainen riski sairastua dementiaan verrattuna muuhun väestöön. Nykyään sekä diabeteksen että dementian esiintyvyys kasvaa väestön ikääntyessä, ja molemmat ovat sairauksia, jotka aiheuttavat paljon kärsimystä. Vaikka aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet väestötason yhteyden diabeteksen ja dementian välillä, missään tutkimuksessa ei ole pystytty osoittamaan syy-yhteyttä tyypin 2 diabeteksen ja dementian välillä. Nyt tehdyssä tutkimuksessa tutkijat ovat käyttäneet genetiikkaa tautien välisen suhteen ja yhteyden selvittämiseen:
– Tässä tutkimuksessa selvitämme, miksi tyypin 2 diabetes on yhteydessä dementiaan, tutkimalla, onko molemmille taudeille olemassa yhteisiä geneettisiä riskitekijöitä, kertoo Lundin yliopiston kliinisten tieteiden laitoksen tutkija ja tutkimuksen pääkirjoittaja Elin Dybjer.

Tutkimukseen osallistui yli 29 000 aikuista, Malmö Kostin syöpätutkimuksesta, jossa seurattiin 20-30 vuoden ajan henkilöitä, joiden keski-ikä oli 55 vuotta. Yksi tutkimuksen vahvuuksista on se, että Skånen yliopistollisen sairaalan muistipoliklinikan lääkärit vahvistivat dementiadiagnoosit käyttämällä sairauskertomuksista sekä CT-/MR-kuvista ja selkäydinnäytteistä saatuja tietoja. Tämä tekee dementiadiagnooseista hyvin täsmällisiä, mukaan lukien Alzheimerin tauti, vaskulaarinen dementia ja sekamuotoinen dementia.

Analyyseissä ihmisten perinnöllinen riski sairastua tyypin 2 diabetekseen laskettiin käyttämällä "polygeenistä riskiarvoa", arvoa, joka on yhteenveto lukuisten geneettisten variaatioiden vaikutuksesta tyypin 2 diabeteksen riskiin. Tämän jälkeen laskettiin yhteys tyypin 2 diabeteksen perinnöllisen riskin ja eri dementiatyyppien riskin välillä. Tutkimuksessa havaittiin yhteys dementian (erityisesti vaskulaarisen dementian) ja tyypin 2 diabeteksen riskiin liittyvien geneettisten variaatioiden välillä.

Lisäanalyysissä tutkijat yrittivät vielä laskea, onko diabeteksen ja dementian välillä kausaalinen yhteys, käyttäen nykyaikaista genetiikkaan perustuvaa Mendelin satunnaistamismenetelmää. Muiden tutkimusten mukaisesti näiden kahden sairauden välillä ei kuitenkaan havaittu syy-yhteyttä. Vaikka diabetes itsessään ei aiheuta dementiaa, on erittäin arvokasta tietää, että on olemassa geneettisiä riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa riskiin sairastua molempiin sairauksiin.
– Tulokset osoittavat, että ihmiset, joilla on perinnöllinen riski sairastua tyypin 2 diabetekseen, voivat sairastua todennäköisemmin vaskulaariseen dementiaan. Tämä voi tulevaisuudessa johtaa siihen, että sairastuneille voidaan toteuttaa enemmän ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, Elin Dybjer selittää.

Tulevaisuudessa tämä tieto voi auttaa terveydenhuollon ammattilaisia kehittämään kohdennettuja ennaltaehkäisystrategioita. Jatkotutkimukset voivat myös johtaa siihen, että tulevaisuudessa tunnistetaan jo diabeetikot, joilla on riski sairastua dementiaan, ja ehkä myös räätälöityyn hoitoon näille henkilöille.

Linkki Brain Communications -lehden koko artikkeliin
Polygenic risk of type 2 diabetes is associated with incident vascular dementia: a prospective cohort study

Lähde: Diabetesportalen/Camilla Selberg
Kuva: Pixabay