Julkaistu 29 joulukuuta 2022

Eräässä maailmanlaajuisessa katsauksessa tyypin 1 diabetekseen, australialaiset tutkijat piirsivät moniulotteisen kuvan sairaudesta, joka on yhä yleisempi, jakautuu epätasaisesti eri maanosiin ja maihin, mutta vaikuttaa kaikenikäisiin ihmisiin.

Termi lapsuusiän diabetes on oikeutetusti hylätty, mutta se nousee esiin edelleen monissa yhteyksissä. Termi on harhaanjohtava, koska diagnoosi tehdään yhä useammin aikuisiässä, kuten Current Cardiology Reports -lehdessä julkaistun artikkelin tutkijat korostavat.
Maailmanlaajuisesti tutkijat arvioivat, että noin 60 prosenttia tyypin 1 diabetesta sairastavista on yli 40-vuotiaita.

Yleisempää pohjoisessa kuin etelässä

Maailmanlaajuisesti katsottuna noin yhdeksän miljoonaa tyypin 1 diabeetikkoa ovat maantieteellisesti jakautuneet epäsäännöllisesti. Esiintyvyys on yleisintä Pohjois-Euroopassa, kun taas Aasiassa sitä esiintyy vähemmän.

Suomi on yksi niistä maista, joissa tutkitusti tyypin 1 diabetesta sairastetaan väestömäärään suhteutettuna eniten. Kansainvälisen diabetesliiton (IDF) viimeisimmän tutkimuksen mukaan Suomessa, Ruotsissa, Kuwaitissa, Qatarissa, Kanadassa, Algeriassa, Norjassa, Saudi-Arabiassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa oli eniten tyypin 1 diabetestapauksia alle 15-vuotiaiden lasten keskuudessa.

Riskigeenit ja ympäristötekijät

Epätasaiseen esiintyvyyteen on useita syitä. On hyvin tiedossa, että perinnöllisyydellä on merkittävä rooli, mutta genetiikka ei selitä kaikkea. Useimmilla sairastuneilla ei ole suvussa tyypin 1 diabetesta.

Genetiikan lisäksi tutkijat etsivät ympäristötekijöitä, jotka voivat selittää epätasaista esiintyvyyttä. Tutkijat uskovat, että tyypin 1 diabeteksen jatkuva kasvu maailmanlaajuisesti voi johtua jostain ympäristössä olevasta tekijästä.

Tutkijat mainitsevat Diabetes Care -lehdessä julkaistun ruotsalaisen tutkimuksen esimerkkinä ympäristötekijöiden vaikutuksesta. Siinä tutkijat pystyivät osoittamaan, että maahanmuuttajien lasten diabetesriski kasvoi, mitä kauemmin he olivat asuneet Ruotsissa. Afrikkalaista syntyperää olevilla henkilöillä riski on jopa suurempi kuin ruotsalaissyntyisten vanhempien lapsilla.

Väärät diagnoosit

Maailmassa yli miljoonalla lapsella ja nuorella on tyypin 1 diabetes. Viime vuosikymmeninä tauti on yleistynyt erityisesti alhaisen tulotason maissa.

Tutkijat huomauttavat, että tapausten lukumäärää koskevat tiedot voivat olla epävarmoja, erityisesti siksi, että potilaita diagnosoidaan väärin niissä maissa, joissa ei käytetä autovasta-aineita tai omaa insuliinituotantoa koskevia mittauksia oikean diagnoosin varmistamiseksi. Tämä voi johtaa esimerkiksi siihen, että nuorille, joilla onkin tyypin 2 diabetes, diagnosoidaan virheellisesti tyypin 1 diabetes.
 

Artikkelin nimi: Epidemiology of Type 1 Diabetes

Lähde: Diabetesportalen/Tord Ajanki