Julkaistu 1 lokakuuta 2018

Kiinassa tehdyn tutkimuksen mukaan, tupakoitsijoilla todetaan tyypin 2 diabetesta 15-30 % enemmän kuin ei-tupakoivilla. Tutkijat totesivat, että tupakoivilla henkilöillä on merkittävästi suurempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen.

The Lancetissa julkaistun tutkimuksen mukaan tupakointi on myötävaikuttava tekijä tyypin 2 diabeteksen kehittymisessä. Jo 1980-luvulta lähtien tyypin 2 diabeetikoiden määrä on moninkertaistunut Kiinassa – ja arvioiden mukaan joka kymmenennellä aikuisella on kyseinen sairaus.
Vaikka lihavuuden on useimmiten osoitettu myötävaikuttavan tyypin 2 diabeteksen kehittymiseen, on Kiinassa viime aikaisten tutkimusten mukaan noin 50 % kasvusta johtunut muista tekijöistä. Tutkimuksia siitä miten muut elintavat, mukaan lukien tupakointi, voivat olla syynä uusiin tyypin 2 diabetestapauksiin, on tehty Oxfordin yliopistossa Englannissa, Kiinan lääketieteen tutkimusakatemiassa ja Pekingin yliopistossa.

Viimeisten vuosikymmenten aikana tupakointi on ollut suuressa kasvussa Kiinassa, erityisesti miesten keskuudessa. On laskettu, että noin kaksi kolmasosaa kiinalaisista miehistä tupakoi ja kuluttaa 40 % maailman savukkeista.
Tutkijat seurasivat tupakoinnin ja tupakoimattomuuden välistä yhteyttä kansallisessa tutkimuksessa, johon osallistui 500 000 aikuista, joilla ei ollut tyypin 2 diabetesta. Tutkittavat olivat kymmeneltä eri alueelta Kiinasta, viisi kaupunkia ja viisi maaseutualuetta. Yhdeksän vuotta kestäneen tutkimuksen aikana 13 500 tutkimuksen osallistujaa on sairastunut tyypin 2 diabetekseen. Tutkijat havaitsivat, että ei-tupakoiviin verrattuina jatkuvasti tupakoivilla on 15-30 %:n riski sairastua tyypin 2 diabetekseen, huomioiden myös iän, sosiaalisen aseman, alkoholin käytön, fyysisen aktivisuuden ja painon.

Savukkeiden määrällä ja sillä, kuinka aikaisin tupakointi on aloitettu, oli myös vaikutusta sairastumisriskiin. Tupakoivilla ja ylipainoisilla miehillä oli suurempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Verrattaessa henkilöihin, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet, normaalipainoisilla miehillä, jotka polttivat yli 30 savuketta päivässä, oli 30 % suurempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen ja ylipainoisilla miehillä 60 % suurempi sairastumisriski. Tupakoitsijat ovat keskimäärin hoikempia kuin ei-tupakoijat, mutta se johtunee pienemmästä ruokahalusta ja lepoaineenvaihdunnan vauhdittumisesta tupakoinnin yhteydessä. Mutta suurtupakoitsijat keräävät helpommin rasvaa kuin harvemmin tupakoivat tai ei-tupakoivat, ja rasva lisää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Tutkimuksen tekijä professori Zhengming Chen, Oxfordin yliopistosta Englannista, kertoo:
– Tupakoivien miesten suuri riski sairastua tyypin 2 diabetekseen tulee merkittävästi kasvamaan seuraavien sukupolvien keskuudessa, sillä tupakointi lisääntyy, mutta myös siksi, että ylipaino ja liikalihavuus lisääntyvät aikuisten keskuudessa Kiinassa.

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tupakointi voi kasvattaa riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Heillä, jotka olivat lopettaneet tupakoinnin yli viisi vuotta sitten, oli pieni riski saada diabetes, mutta tämä voi selittyä maltillisella painon nousulla tupakoinnin loputtua. Tutkijatoveri tohtori Fiona Bragg, Oxfordin yliopistosta Englannista, sanoo:
– Nämä tulokset ovat todiste tupakoinnin lopettamisen terveysvaikutuksista, ei ainoastaan keuhkosyövän, hengitys- tai sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisemiseksi, mutta nyt myös tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseksi.

Vaikka tupakointi on harvinaisempaa kiinalaisten naisten keskuudessa, riski sairastua tyypin 2 diabetekseen on kuitenkin suurempi, johtuen naisten kehon suuremmasta rasvamäärästä.
– Emme voi vetää johtopäätöksiä siitä, että tupakointi aiheuttaa tyypin 2 diabetesta, mutta kun mietimme sairauksia ehkäiseviä strategioita Kiinassa ja muualla, on tupakointi huomioitava tärkeänä muokattavana tekijänä, erityisesti diabeteksen yhteydessä, kertoo tutkija professori Liming Li, Pekingin yliopistosta.

Lue raportti The Lancet
Lähde: drwf.org.uk

Suomentanut: Diabetes Wellness Suomi säätiö