Julkaistu 27 tammikuuta 2020

Joka yhdestoista aikuinen maailmassa sairastaa diabetesta, yhteensä siis huimat 463 miljoonaa – ja 38 miljoonaa uutta sairastapausta tulee vain kahdessa vuodessa. Diabetes on ollut nopeimmin kasvava sairaus jo usean vuoden ajan. Tutkijat puhuvat maailmanlaajuisesta epidemiasta. Kymmenessä vuodessa määrä nousee jo 578 miljoonaan ja 25 vuodessa 700 miljoonaan.
Tämän osoittaa Kansainvälisen diabetesliiton (IDF) tutkimus diabetes maailmalla 2019, joka on heidän ”Diabetes Atlas”-tutkimuksen yhdeksäs painos.

– Ensimmäisen vuonna 2000 julkaistun painoksen jälkeen määrä 20-79-vuotiaiden ikäjakaumassa on kasvanut (tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes, sekä diagnosoidut että diagnosoimattomat) 151 miljoonasta, ollen 4,6 prosenttia maailman väestöstä, 463 miljoonaan, eli 9,3 prosenttiin maailman väestöstä, kertoo IDF.

Noin 90 prosenttia heistä sairastaa tyypin 2 diabetesta.

– Näyttöä löytyy siitä, että tyypin 2 diabetes voidaan ehkäistä ja on yhä enemmän todisteita siitä, että joillakin henkilöillä sairaus voidaan saada myös oireettomaksi.

IDF arvioi julkaisussaan, että diagnosoimattomia ja diagnosoituja tyypin 2 diabeetikoita on yhtä paljon.

Epidemiamainen yleistyminen ja nopeasti kasvava sairastuneiden määrä näkyvät luvuissa.

Euroopassa 59 miljoonaa ihmistä sairastaa diabetesta tällä hetkellä, ja arvion mukaan vuonna 2045 diabeetikoita on 68 miljoonaa. Se tarkoittaa 15 % nousua sairastuneiden määrässä. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna Euroopassa kasvu on maltillisinta.

Pohjois-Amerikassa ja Karibialla diabetesta sairastaa tänä päivänä 48 miljoonaa ihmistä. Vuonna 2045 luku on 68 miljoonaa. Siis 33 % enemmän kuin nyt. Jopa Pohjois-Amerikan ja Karibian luvut näyttävät maailmanlaajuisesti tarkasteltuna maltillisilta.

Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa diabeetikkoja on tällä hetkellä 55 miljoonaa, vuonna 2045 heitä arvioidaan olevan jopa 108 miljoonaa. Melkein kaksinkertainen määrä, 96 % enemmän kuin nyt.

Väli- ja Etelä-Amerikassa diabetesta sairastavien määrä on tällä hetkellä 32 miljoonaa. Määrän ennustetaan kasvavan vuoteen 2045 mennessä 55 %, jolloin sairastuneita olisi 49 miljoonaa.

Afrikassa sairastavia on 19 miljoonaa, vuonna 2045 jo 47 miljoonaa, määrän noustessa tällöin 143 %.

Kaakkois-Aasiassa määrä on tällä hetkellä 88 miljoonaa, vuonna 2045 153 miljoonaa, jolloin sairastuneiden määrä on kasvanut 74 %.

Läntisellä Tyynellämerellä luku on nyt 163 miljoonaa, vuonna 2045 212 miljoonaa, kasvua 31 %.

Maailmanlaajuisesti suunta näyttää siltä, että köyhimmät maat ja alueet tulevat kärsimään eniten.

Kiinassa vuonna 2017 runsaat 116 miljoonaa ja vuoteen 2045 mennessä määrän ennustetaan nousevan 147 miljoonaan.
Intiassa lähes 73 miljoonaa ja vuoteen 2045 mennessä lähes 147 miljoonaa.
USA:ssa 31 miljoonasta 37 miljoonaan vuoteen 2045 mennessä.

Rajoitetummat alueet ovat erityisen haavoittuvia ja niissä sairastuneita on enemmän kuin joka viides. Usein kyse on alkuperäiskansoista, jotka ovat omaksuneet yhä enemmän länsimaisia elämäntapoja, kuten vähäisen liikunnan, roskaruoat ja niiden seurauksena ylipainon/liikalihavuuden.

Maailman väestöstä diabetesta sairastavista kaksi kolmasosaa asuu kaupungeissa, 75 prosenttia heistä on työikäisiä.

Yli neljä miljoonaa aikuista on menehtynyt vuonna 2019 diabetekseen ja sen aiheuttamiin komplikaatioihin. Tämä tarkoittaa yhtä kuolemaa joka kahdeksas sekunti. Diabetes aiheuttaa yli yksitoista prosenttia kaikista kuolemista. Lähes joka toinen diabetekseen menehtynyt on alle 60-vuotias. Diabeetikoiden yleisin kuolinsyy on sydän- ja verisuonitaudit.

Tyypin 1 diabeteksen alaikäisten lukumäärän kartoittamiseksi tutkijat ovat käyttäneet tietorekistereitä 94 eri maasta. Arvioiden mukaan sairastuneita alle 20-vuotiaita on noin 1,1 miljoonaa. Vuosittain diagnosoidaan 129 000 uutta tyypin 1 diabetesta. Ruotsin kansallinen diabetesrekisteri sisältää tietoja hieman yli 7 300 alle 18-vuotiaasta lapsesta. Vuosittain diagnosoidaan 900 uutta sairastapausta.

Väestömäärään suhteutettuna tyypin 1 diabetes on yleisin nuorten keskuudessa Euroopassa tarkoittaen 295 000 potilasta.

Köyhemmissä maissa insuliinin puute, virheelliset diagnoosit tai viivästynyt tyypin 1 diabeteksen diagnosointi on yleinen syy happomyrkytykseen (ketoasidoosi) nuorten potilaiden keskuudessa.

IDF Diabetesatlas
Kansainvälisen Diabetesliiton (IDF)Diabetes Atlas 2019 löytyy IDF:n kotisivulta: http://diabetesatlas.org/en/

Lähde: Diabetesportalen, Tord Ajanki
Kuva: diabetesatlas.org