Julkaistu 26 maaliskuuta 2020

Tutkijat rauhoittelevat huolta siitä, että kolesterolia alentavat lääkkeet, joita usein määrätään kakkostyypin diabeetikoille, voitaisiin yhdistää muistiongelmiin.

Tutkimusta on tehty sen määrittämiseksi, millaisia pitkäaikaisriskejä kohdistuu statiineja käyttävien ihmisten muistiin. Tutkimusta tehtiin, sillä seurantaraporteissa henkilöillä, jotka aloittivat statiinien käytön, havaittiin vaikeuksia muistin tai ajattelun (kognitio) kanssa.

Statiineja määrätään yleensä alentamaan kolesterolia ihmisillä, joilla on sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riski, mukaan lukien kakkostyypin diabeetikot. Äskettäin julkaistussa tutkimuksessa The Journal of the American College of Cardiology todettiin, että kuuden vuoden ajalla muistin heikentymisessä tai kokonaisvaltaisessa kognitiossa ei ollut eroja henkilöiden välillä, joille oli määrätty statiineja tai henkilöiden, joille ei ollut.
Tutkijat, jotka suorittivat tutkimuksen Australian New South Walesin yliopistosta ja ST Vincent’s Hospital -sairaalasta, kertovat: 

 – Kuluttajat ovat huolestuneita, että statiinien käyttö voi liittyä muistin ja kognitiivisten taitojen heikkenemiseen. Tässä tutkimuksessa tutkittiin statiinien käytön ja muistin sekä kokonaisvaltaisen kognition yhteyttä vanhuusryhmässä yli 6 vuotta ja aivojen tilavuutta 2 vuoden ajan, jossa statiinien käytön ja tunnettujen dementian riskitekijöiden välistä vuorovaikutusta tutkittiin.

Aiemmat statiinitutkimukset eivät erityisesti ole tarkastelleet muistia tai kognitiota, vaan ovat yhteyttä etsiessään käyttäneet erilaisia muistitestejä, ja tästä syystä tuloksia on vaikea verrata. Tämä tutkimus testasi muistia ja kokonaiskognition toimintaa 1037 henkilöltä 70–90-vuotiaiden ikähaarukassa useita kertoja 6 vuoden aikana. 

Tutkijat vetivät johtopäätöksiä:

”Vanhemmilla australialaisilla, jotka elävät yhteisöissä ei statiinihoitoa voitu yhdistää suurempaan muistin tai kognitiivisten taitojen vähenemiseen 6 vuoden aikana. Nämä tiedot ovat rauhoittavia niille kuluttajille, jotka ovat huolissaan statiinien käytöstä ja muistin heikkenemisen riskistä.”

Behind the headlines -analyysi raportista päätyi lopputulokseen:

”Statiinit ovat usein käytettyjä lääkkeitä Isossa-Britanniassa. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) sanoo, että niitä voidaan tarjota henkilöille, joilla on 10 prosentin riski sydänkohtaukseen seuraavien 10 vuoden aikana. Statiinien mahdolliset sivuvaikutusriskit ovat herättäneet huolta niitä määrättäessä muuten terveille ihmisille.”

Tämä tutkimus näyttää tarkoittavan sitä, että pelko statiinien yhteydestä kognitiivisten taitojen alentumiseen tai muistinmenetykseen on perusteeton. Tutkimus ei löytänyt mitään yhteyttä lääkkeiden ja henkisten kykyjen alentumisen välillä. Raportoidun muistinmenetyksen ”suojan” merkitys henkilöille, jotka aloittavat statiinien käytön on epäselvä.

– Tutkimustyypin vuoksi emme tiedä miksi näille henkilöille määrättiin statiineja, kun toisille ei niitä määrätty. Lääkärit saattavat mieluummin määrätä statiineja yli 70-vuotiaille mieleltään virkeille kuin henkilöille, joilla jo saattaa olla muistiongelmia. Tämä voi kuvastaa, että reseptimäärättyjä statiineja käyttävillä on vähemmän muistiongelmia – mutta ei statiinien vuoksi.  Aiemmissa tutkimuksissa ei ole löytynyt todisteita siitä, että statiinit estäisivät dementiaa.

– Tutkimuksella on joitain rajoituksia. Täydellistä tietoa oli käytettävissä ainoastaan 55 prosentista heistä, jotka aloittivat tutkimuksessa ja poisjääneet olivat vanhempia, ja heillä oli matalammat pisteet kognitiivissa taidoissa. Tutkimustyypin vuoksi myös tutkimuksen tulosten tulkitseminen on rajoitettua.

”Tutkimuksella on kuitenkin hyviä uutisia henkilölle, jotka harkitsevat statiinien käyttöä, mutta ovat huolissaan sivuvaikutuksista. Tämä tutkimus viittaa siihen, että ne todennäköisesti eivät aiheuta ongelmia muistiin tai yleisiin kognitiivisiin toimintoihin. On suositeltavaa, että jos käytät statiineja, konsultoit lääkäriäsi, jos aiot lopettaa niiden käytön. Viime vuonna raportoimme, että jollei henkilöllä, jolle on määrätty statiineja, ole diagnosoitu kakkostyypin diabetesta ei hoidon ottamisesta ole hyötyä.” 

 

Lähde: DRWF