Julkaistu 18 tammikuuta 2023

Tyypin 2 diabetes kehittyy yleensä hitaasti, ja koska oireet alkavat vähitellen, monet eivät huomaa sairastavansa sitä. Nyt brittiläiset tutkijat ovat seuloneet suuren määrän 40–70-vuotiaita ihmisiä. Tutkimusryhmä on havainnut, että pitkäaikaisten verensokeriarvojen (HbA1c) yleinen seulonta voisi nopeuttaa diabeteksen diagnoosia yli kahdella vuodella, mikä puolestaan mahdollistaisi tarvittavan hoidon aloittamisen aikaisemmin.

Kun verensokeri nousee niin korkeaksi, että tyypin 2 diabetes diagnosoidaan, sairauden prosessit ovat usein jatkuneet jo vuosia, mikä on saattanut vaurioittaa elimiä. Exeterin yliopiston brittitutkijoiden mukaan on tärkeää, että sairauden hoitoa ei viivästytetä.

Laajamittainen seulonta
Tutkimuksen osallistujat olivat 40–70-vuotiaita, ja heidät poimittiin Iso-Britannian laajasta biopankkirekisteristä. Tutkimukseen osallistui yhteensä lähes 180 000 miestä ja naista, joiden pitkäaikaisglukoosi HbA1c:nä mitattiin biopankkiin rekisteröitymisen yhteydessä. HbA1C-tuloksista ei ollut tiedotettu biopankkiin osallistuneille eikä heidän terveydenhuollon tarjoajilleen.

Yli 13 000 osallistujaa, joilla oli jo diagnosoitu tyypin 2 diabetes, eivät osallistuneet tutkimukseen, ja jäljelle jääneistä osallistujista 1 703:lla oli HbA1c-arvon perusteella diagnosoimaton diabetes. Tutkijat käyttivät diabeteksen määrittämiseen kansainvälisesti sovittua raja-arvoa, jonka mukaan HbA1c on vähintään 48 mmol/mol. Kymmenen vuotta myöhemmin lähes yhdeksällä kymmenestä näistä 1 703 henkilöstä oli diagnosoitu tyypin 2 diabetes, ja heidän HbA1c-arvonsa oli keskimäärin erittäin korkea, 58,2 mmol/mol.

Suuri joukko diagnosoimattomia
Tutkijat uskovat, että diagnosoimattomien tyypin 2 diabeetikoiden määrä Iso-Britannian väestössä on itse asiassa suurempi kuin mitä heidän biopankkitutkimuksensa osoitti. Tämä johtuu siitä, että paikallisessa biopankissa edustettuina olevat ovat terveempiä, he käyvät useammin terveydenhuollossa, jossa diabetes olisi voitu havaita, ja jotkin väestöryhmät, joissa esiintyy enemmän tyypin 2 diabetesta, ovat aliedustettuina biopankissa.

Diabetes UK, brittiläinen potilas-, terveys- ja tutkimusjärjestö, arvioi, että maassa on 850 000 tyypin 2 diabetesta sairastavaa henkilöä, joilla ei ole diagnoosia.

Tutkijat ovat testanneet muita seulontamenetelmiä, ja tällä hetkellä HbA1c-testi on paras olemassa oleva tapa laajamittaiseen seulontaan. Analyysit osoittavat, että väestötason seulonnan avulla voidaan lyhentää keski-ikäisten aikuisten diabeteksen diagnosointiin kuluvaa aikaa. Tämä mahdollistaa varhaisemman hoidon ja johtaa verensokerin tehokkaampaan seurantaan, mikä puolestaan voi vähentää diabeteksen komplikaatioiden riskiä.

Tutkimus: The impact of population-level HbA1c screening on reducing diabetes diagnostic delay in middle-aged adults: a UK Biobank analysis

Linkki Diabetologia-lehdessä julkaistuun artikkeliin

Lähde: Diabetesportalen, Tord Ajanki