Julkaistu 10 maaliskuuta 2022

Ruotsissa noin puolen miljoonan ihmisen arvioidaan sairastavan nykyään diabetesta, ja noin yhdeksällä kymmenestä on tyypin 2 diabetes. Moni sairastaa tietämättään. Jotta diagnosoimatonta diabetesta sairastavia voitaisiin paremmin tunnistaa, hoitaa ja seurata, ruotsalainen laaturekisteri Swedeheart on alkanut rekisteröidä kaikkien sydäninfarktipotilaiden veren HbA1c-pitoisuuksia eli pitkäaikaissokeria.

"Tyypin 2 diabetesta sairastavilla on merkittävästi suurempi riski saada sydän- ja verisuonisairaus kuten sydäninfarkti, aivohalvaus tai sydämen vajaatoiminta. Jos diabetespotilaita onnistuttaisiin tunnistamaan ja hoitamaan ajoissa, voitaisiin vakavien komplikaatioiden riskiä pienentää huomattavasti. Swedeheartin projektin tavoite on pelastaa henkiä ja taata ihmisille enemmän terveitä elinvuosia", kertoo Hjärt-Lungfondenin johtaja Kristina Sparreljung.

Mittaustulokset rekisteröidään Riks-HIA-alarekisteriin, joka on ruotsalainen sydänsairauksien tehohoidon rekisteri, sekä SEPHIAan, joka on sydäninfarktin jälkeisen ennaltaehkäisyn laaturekisteri. Kerätty data analysoidaan tutkimusta varten, sillä yhteys tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien välillä on erittäin ajankohtainen tutkimusaihe.
"Jos pystymme tunnistamaan useampia diabetesta sairastavia sydäninfarktipotilaita, paranevat mahdollisuutemme tutkia odotettavissa olevia sairauksien yhteisesiintymiä ja niiden kehittymistä", sanoo SEPHIA-laaturekisterin puheenjohtaja Margret Leosdottir.

HbA1c mittaa, kuinka paljon sokeria (glukoosia) kiinnittyy punasolujen hemoglobiiniin. Kun verensokeri on korkealla, sokeria kiinnittyy enemmän. Verikoetta, joka kertoo veren HbA1c-pitoisuuden, kutsutaan usein pitkäaikaissokeriksi, ja se antaa kuvan veren sokeripitoisuudesta edellisen kahden tai kolmen kuukauden ajalta. Diabeteksen diagnosoinnin lisäksi verikokeella voidaan tutkia, kuinka hyvin diabeteksen hoito vaikuttaa.

Swedeheartin mukaan viime vuosina on kehitetty monia uusia hoitoja, joiden riski aiheuttaa tyypin 2 diabetesta sairastaville sydäninfarktipotilaille uudelleen vakavia komplikaatioita on merkittävästi pienempi. Jos tilastot näyttävät valoisilta, yhä useammat pääsevät hyötymään hoidoista.

Lähde: Hjärt-Lungfonden

Voit tarkkailla verensokeriasi erilaisissa tilanteissa ja selvittää, oletko tyypin 2 diabeteksen riskiryhmää. Voit tehdä sen osoitteessa blodsockerkollen.nu.