Julkaistu 13 toukokuuta 2022

Uusi laaja tutkimus osoittaa, että henkilöillä, jotka ovat toipuneet Covid-19-taudista viimeisen vuoden aikana, on 40 prosenttia suurempi riski sairastua diabetekseen kuin niillä, jotka eivät ole saaneet Covid-19-tartuntaa.

Tutkimus antaa lisää näyttöä siitä, että sairastettu Covid-19 kasvattaa riskiä sairastua diabetekseen ja muihin sydän- ja verisuonisairauksiin.

The Lancet -lehdessä julkaistussa merkittävässä uudessa tutkimuksessa tutkijat havaitsivat, että henkilöillä, jotka olivat toipuneet Covid-19-taudista viimeisen vuoden aikana, oli 40 prosenttia suurempi riski sairastua diabetekseen kuin niillä, jotka eivät ole sairastaneet Covid-19:ää.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan kohonnut riski johtaa siihen, että 1 prosentti Covid-19-taudista toipuneista sairastuu diabetekseen, jota he eivät muuten olisi saaneet. Tämä tarkoittaa, että maailmanlaajuisesti voi esiintyä miljoonia uusia diabetestapauksia, kertoo The Wall Street Journal.

Uuden tyyppinen diabetes
Useimmilla tutkimukseen osallistuneilla diabeetikoilla diagnosoitiin tyypin 2 diabetes. Osa tutkijoista uskoo, että Covid-19 voi laukaista kokonaan uudenlaisen diabetestyypin, jossa tietyt solut alkavat virheellisesti nostaa verensokeria sen laskemisen sijaan.

Tutkimus antaa myös lisänäyttöä siitä, että Covid-19 lisää sydän- ja verisuonisairauksien, kuten sydän- ja munuaiskomplikaatioiden riskiä. Kun puhutaan Covid-19:n jälkeisistä pitkäaikaisoireista, ajattelemme usein kognitiivisia ongelmia, väsymystä tai hengenahdistusta, mutta tutkijoiden mukaan Covid-19:n jälkeisiä oireita on luultavasti enemmän.

Covidin jälkeiset kardiometaboliset ongelmat
Yksi Covidin jälkeinen sairaustyyppi ovat kardiometaboliset ongelmat. Maailman terveysjärjestö (WHO) arvioi, että tähän mennessä 464 miljoonaa ihmistä on sairastanut Covid-19-taudin, joten vaikka pitkäaikaisista komplikaatioista kärsivien osuus tautia sairastavista on pieni, se on merkittävä.

Ziyad Al-Aly on tutkimuksen johtava tutkija, VA St. Louis Health Care Systemin tutkimus- ja kehitysjohtaja ja kliininen epidemiologi Washingtonin yliopistossa St. Louisissa. Hänen mukaansa tutkijat saavat yhä enemmän todisteita siitä, että Covid-19-infektion jälkeen ei ole kyse vain hengitysvaikeuksista, aivosumusta tai väsymyksestä.

Tohtori Ziyad Al-Alyn tutkimusryhmä julkaisi hiljattain tutkimuksia Covid-19:n jälkeisistä riskeistä, joista yksi tutkimus osoitti, että sydänongelmien, kuten sydänkohtausten ja aivohalvausten riski on suurempi. Toinen tutkimus osoitti, että Covid-19 sairastaneilla oli kuuden kuukauden kuluttua taudin puhkeamisesta yhä todennäköisemmin munuaisvaurio tai munuaisten toiminnan heikkeneminen.

Lähde: Dagens PS/Annika Hjerpe