Julkaistu 28 syyskuuta 2021

Yli 200 osallistujan tutkimus osoittaa, että uusi ja toistaiseksi melko tuntematon Icodec-insuliini voi olla hyvä vaihtoehto tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Icodecia otetaan vain kerran viikossa, kun taas monia insuliinivalmisteita otetaan päivittäin.

Icodecia on testattu 205:llä tyypin 2 diabetesta sairastavalla Yhdysvalloissa, Kroatiassa, Saksassa, Unkarissa, Puolassa, Slovakiassa ja Espanjassa. Icodecia verrattiin glargiini-insuliiniin (esim. Lantus), jota otetaan kerran päivässä.
Kaikilla osallistujilla oli tyypin 2 diabetes, ja heitä ei ollut aikaisemmin hoidettu insuliinilla vaan verensokeria laskevilla tableteilla. Tällä hoidolla osallistujien HbA1c-arvo (pitkäaikainen verensokeri) oli ollut 53–86 mmol/l.

Vähemmän pistoksia
Tutkimus on nyt julkaistu tieteellisessä Diabetes Care -lehdessä. Kun tulokset julkistettiin kansainvälisessä EASD-konferenssissa syyskuussa 2020, Göteborgin yliopiston Sahlgrenska akademinin apulaisprofessori Björn Eliasson totesi Dagens Medicin -lehden haastattelussa seuraavasti:
”Pitkävaikutteisen insuliinin idea on, että potilas voi vähentää pistosten määrää ja pitää silti terveydentilansa vakaana. Siitä on varmasti iloa monille.”

Samanlaisia tuloksia
Nyt julkaistussa tutkimuksessa insuliiniannostuksia korjattiin molempien insuliinivalmisteiden kohdalla säännöllisesti 16-viikkoisen tutkimusjakson ajan. Osallistujat mittasivat verensokerinsa joka aamu ennen aamiaista. Tutkimuksen kahden viimeisen viikon aikana jatkuvan glukoosimittauksen avulla mitattiin aikaa, jolloin osallistujien verensokeri oli tavoitetasolla.
Myös mahdolliset verensokerin laskut kirjattiin. Molemmissa ryhmissä ilmeni vähän lieviä verensokerin laskuja. Vakavia verensokerin laskuja ei todettu.
Verensokerin seuranta oli myös verrattavissa kahden insuliinivalmisteen välillä.

Edut ovat ilmeisiä
Tutkimus oli niin sanottu kakkosvaiheen tutkimus, ja osallistujia oli verrattain vähän. Käynnissä on jo kolmosvaiheen tutkimus, jossa seurataan pientä osallistujajoukkoa pitkän jakson ajan.
”Vain kerran viikossa otettava insuliini helpottaa luonnollisesti potilaiden elämää, hoidon noudattamisen pitäisi parantua, ja edut näkyvät myös niille, jotka hoitavat tyypin 2 diabeetikkoa esimerkiksi kotihoitajina”, Ildiko Lingvay kertoo Science Daily -lehden haastattelussa. Hän kirjoitti tutkimuksesta ensimmäisenä, ja hän toimii tutkijana Texasin yliopiston Southwestern Medical Centerissä.

Lähde: Diabetesportalen / Tord Ajanki

Icodecia kehittävä lääkeyhtiö Novo Nordisk on rahoittanut tutkimusta.

Linkki tutkimusten yhteenvetoon Diabetes Care -lehdessä
A Randomized, Open-Label Comparison of Once-Weekly Insulin Icodec Titration Strategies Versus Once-Daily Insulin Glargine U100

https://care.diabetesjournals.org/content/early/2021/04/15/dc20-2878