Julkaistu 2 helmikuuta 2023

Atrogi AB ilmoittaa, että ensimmäistä potilasta on hoidettu tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitetulla lääkekandidaatilla ATR-258, β2 -adrenoreseptoriagonistilla, faasin I kliinisessä tutkimuksessa.

Atrogi AB, yksityinen ruotsalainen lääkeyhtiö, ilmoitti tänään, että ensimmäinen potilas on saanut hoitoa vaiheen 1a/b tutkimuksessa. Atrogin lääkeaihioehdokas ATR-258 on uudenlainen ensimmäisen luokan β2 -adrenoreseptoriagonisti, jolla on ainutlaatuinen vaikutusmekanismi tyypin 2 diabeteksen ja lisäsairauksien hoitoon. Tätä hoitostrategiaa tukevat tulokset, joista raportoitiin tammikuussa 2023 Nature Communications -julkaisussa. Tutkimuksen odotetaan valmistuvan huhtikuussa 2023 ja loppuraportin kesäkuussa 2023.

  • Tämä tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitettu ”ensimmäisen luokan” lääkekandidaatti stimuloi glukoosinottoa luustolihaksissa, alentaa verensokeriarvoja ja hoitaa liitännäissairauksia.
  • Uuden farmakologisen hoidon tueksi julkaistiin hiljattain raportti Nature Communications -lehdessä*.

Vaiheen 1a/b tutkimus, jonka Clinical Research Services (CRS) tekee Mannheimissa, Saksassa, on kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, satunnaistettu tutkimus, jossa arvioidaan ATR-258:n turvallisuutta tyypin 2 diabeteksen hoidossa (ks. ClinicalTrials.gov: NCT05409924).

Vaiheen I protokolla koostuu kolmesta osasta: osa A – lääkeaihion kerta-annokset annetaan terveille vapaaehtoisille; osa B – ATR-258:n moninkertaiset annokset annetaan terveille vapaaehtoisille. Sekä osa A että osa B on suoritettu onnistuneesti yhteensä 48 terveellä vapaaehtoisella. Alustavat, sokkoutetut tiedot tutkimuksista osoittavat, että ATR-258 oli hyvin siedetty eikä vakavia haittavaikutuksia esiintynyt. Nyt on alkanut tutkimuksen viimeinen osa C. Tässä osassa 24 tyypin 2 diabetesta sairastavaa potilasta saa ATR-258-hoitoa päivittäin 28 päivän ajan.

Tämä tärkeä virstanpylväs saavutettiin samaan aikaan, kun Nature Communications -lehdessä julkaistaan kliininen tutkimus (van Beek et al.,), jonka yhtenä kirjoittajana on Atrogin perustaja, professori Tore Bengtsson. Raportissa kuvataan β2 -adrenoreseptoriagonistin suotuisia metabolisia vaikutuksia, ja tulokset "korostavat b2 -agonistihoidon potentiaalia luurankolihaksen glukoosinoton parantamisessa ja korostavat tämän reitin terapeuttista arvoa tyypin 2 diabeteksen hoidossa".

– Tyypin 2 diabetesta sairastaville tarvitaan kipeästi kestäviä ja tehokkaita hoitoja. Uskomme, että ensiluokkainen lääkeaihioehdokkaamme ATR-258 ainutlaatuisen toimintamekanisminsa ansiosta voi auttaa näitä potilaita hallitsemaan verensokeriarvojaan ja lisäksi auttaa hoitamaan sairauden varsinaista syytä. Mikään muu tyypin 2 diabeteksen lääke ei ole tähän mennessä pystynyt, sanoo Alexandra Ekman Ryding, Ph.D., toimitusjohtaja.

Tietoja Atrogi
Atrogi on ruotsalainen lääkeyhtiö, joka kehittää vallankumouksellista lääkettä tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Atrogi perustettiin vuonna 2013 professori Tore Bengtssonin Tukholman yliopistossa tekemän tutkimuksen tulosten perusteella. Tutustu lisää osoitteessa: www.atrogi.com.

Tietoa CRS:stä
CRS, kliinisen lääketutkimuksen tutkimusorganisaatio, jolla on yli 40 vuoden kokemus, on yksi johtavista eurooppalaisista varhaisen kliinisen kehittämisen tarjoajista. CRS:llä on neljä tutkimusyksikköä Saksan suurimmilla metropolialueilla, ja se tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia konsepteja ja älykkäitä ratkaisuja ensimmäisistä tutkimuksista ihmisillä tehtäviin tutkimuksiin ja kehittyneisiin potilaspopulaatiotutkimuksiin.

 

*Viittaukset
van Beek, S.M.M., Bruls, Y.M.H., Vanweert, F. et al. Effect of β2-agonist treatment on insulin-stimulated peripheral glucose disposal in healthy men in a randomised placebo-controlled trial. Nat Commun 14, 173 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-35798-5

Lähde: lehdistötiedote, Atrogi AB