Julkaistu 7 toukokuuta 2021

Tuoreet prekliiniset tutkimukset vahvistavat Follicumin kudoksia korjaavien peptidien vaikutusmekanismin. Prekliinisen tutkimusprojektin puitteissa on pystytty yksityiskohtaisesti tunnistamaan vuorovaikutus Follicumin kudoksia korjaavan peptidiryhmän sekä kohdennetun reseptorin välillä.

Follicum AB ilmoitti, että yritys on edennyt merkittävästi kehittäessään uusia lääkehoitoja muun muassa diabetekseen. Prekliinisen tutkimusprojektin puitteissa on pystytty yksityiskohtaisesti tunnistamaan vuorovaikutus Follicumin kudoksia korjaavan peptidiryhmän sekä kohdennetun reseptorin välillä. Tämä edistää kehitystyön jatkumista, sillä yrityksen prekliininen projekti voidaan siirtää kliiniseen vaiheeseen. Lisäksi tämä lisää yrityksen houkuttelevuutta kaupallisten yhteistyöprojektien näkökulmasta. Follicumin pisimmälle edennyt lääkeainekandidaatti FOL-005 on edennyt jo toiseen kliiniseen vaiheeseen. Lääkkeellä on tarkoitus hoitaa hiustenlähtöä.  

Follicum kehittää kudoksia korjaavia peptidejä, joilla on mahdollista parantaa monien eri sairauksien kuten ei-toivotun hiustenlähdön ja diabeteksen hoitoa. Yritys on jo yli vuoden ajan tutkinut Lundin yliopiston ja SARomics Biostructures -yrityksen kanssa peptidien sitoutumista solukalvojen kohdennettuihin reseptoreihin. Tutkimusprojektiin on saatu rahoitusta Vinnovalta, ja osa tutkimuksesta on suoritettu Lundissa MAX IV -laboratoriossa.

Tuoreimmissa tutkimuksissa on käytetty pitkälle kehittynyttä röntgenkristallografiaa, ja ne ovat lisänneet ymmärrystämme siitä, miten Follicumin kudoksia korjaavat peptidiryhmät sitoutuvat atomien tasolla tiettyyn reseptoriin. Röntgenkuvissa on äärimmäisen korkea resoluutio (0,15 nanometriä), ja ne ovat paljastaneet, että peptidit sitoutuvat kohdennettuun osaan reseptorissa. Tämän on arvioitu olevan tärkeää elinten kudosten korjaamisen ja suojaamisen kannalta monia sairauksia hoidettaessa. Nämä positiiviset löydökset helpottavat yrityksen peptidipohjaisten lääkkeiden kehittämistyön jatkamista.

”Tutkimusyhteistyömme on lisännyt ymmärrystämme siitä, miten yksi hoidollisista peptidiryhmistämme vaikuttaa kudoksia korjaavien solujemme tärkeisiin reseptoreihin. Tämä helpottaa jatkuvaa prekliinistä työtä varsinkin diabetestutkimuksessamme sekä parantaa mahdollisuuksia ryhtyä kaupalliseen yhteistyöhön globaalien lääkeyhtiöiden kanssa resursseja vaativissa tutkimusvaiheissa”, kertoo Follicumin toimitusjohtaja Jan Alenfall.

Follicumin toimitusjohtaja Jan Alenfall

Follicumin diabetesprojektissa tutkitaan erilaisia hoidollisia peptidejä kahdesta erillisestä aineryhmästä (peptidiryhmästä), joiden on prekliinisissä tutkimuksissa havaittu suojaavan beetasoluja ja täten parantavan niiden kykyä vapauttaa insuliinia. Kokeet ovat osoittaneet, että insuliinin vapautuminen lisääntyy sokeripitoisuuden noustessa, mikä on erittäin tavoiteltu ominaisuus korkean verensokerin omaavien potilaiden hoidossa. Peptideiltä ei ole vielä löydetty negatiivisia vaikutuksia. Peptidien ominaisuudet on vahvistettu monissa erilaisissa prekliinisissä tutkimuksissa, joissa on huomattu myös positiivinen vaikutus diabeteksen yleisiin komplikaatioihin sekä insuliinia tuottavia soluja suojaava vaikutus. Nämä solut altistuvat korkeiden sokeripitoisuuksien myötä pitkäaikaisille vaurioille. Tämä viittaa mahdollisuuteen sekä ehkäistä että lievittää sairautta. 

Lähde: Follicumin lehdistötiedote