Julkaistu 2 heinäkuuta 2021

Tyypin 2 diabetesta sairastavilla on merkittävästi korkeampi riski joutua tehohoitoon covid-19-tartunnan takia. Tämä kävi ilmi tutkimuksesta, joka kattoi 2,6 miljoonaa ruotsalaista, joista puolella miljoonalla oli rekisteröity diabetes. Tutkimus viittaa myös korkeampaan kuolleisuuteen tyypin 2 diabetesta sairastavilla covid-19-tartunnan saaneilla.

Ruotsissa noin puoli miljoonaa ihmistä sairastaa diabetesta, ja heistä 90 prosentilla on tyypin 2 diabetes. Ruotsalaisessa tutkimuksessa tutkittiin uusia tapauksia sekä sairaalahoidon, tehohoidon ja kuolleisuuden todennäköisyyttä covid-19-tartunnan saaneilla diabeetikoilla.

The Lancet Regional Health – Europessa julkaistussa tutkimuksessa verrattiin diabetesta sairastavia väestöstä sattumanvaraisesti valittuihin, iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan samankaltaisiin kontrollihenkilöihin, joilla ei ole diabetesta. Tutkimus kattoi kaikkiaan 2,6 miljoonaa ruotsalaista, joista 500 000:lla oli rekisteröity diabetes.
”Tutkimus osoitti, että tyypin 2 diabetesta sairastavilla riski joutua sairaalaan covid-19-tartunnan takia oli 1,4 kertaa korkeampi kuin diabetesta sairastamattomilla. Riski on siis 40 prosenttia korkeampi”, kertoo Göteborgin yliopiston Sahlgrenska akademinin tutkija Aidin Rawshani.

Vaikka häiriötekijät otettiin laajasti huomioon, todettiin tyypin 2 diabetesta sairastavilla 1,4 kertaa suurempi todennäköisyys joutua tehohoitoon covid-19-tartunnan takia kuin kontrollihenkilöillä, ja tartunnasta johtuva kuolleisuus oli 1,5 kertaa suurempi.
Tyypin 1 diabetesta sairastavilla todettiin samanlainen merkittävästi korkeampi riski. Merkittävää lisäriskiä ei kuitenkaan löydetty tuloksista tilastomallinnuksissa, joissa riskitekijät oli otettu huomioon.

Tutkimusta tehtiin 1.1.–15.8.2020, ja sitä rahoitti ruotsalainen Hjärt-Lungfonden-säätiö. Pääsihteeri Kristina Sparreljung kertoo seuraavasti:
”Diabetestutkimus on ollut menestyksekästä, ja uusia hoitokeinoja ja lääkkeitä on löydetty. Mutta diabetesta sairastavien määrä nousee Ruotsissa. Toivomme, että tuoreet tutkimustulokset auttavat pelastamaan useampia henkiä”, Sparreljung sanoo Hjärt-Lungfondenin tiedotteessa.

Otsikko: Severe COVID-19 in people with type 1 and type 2 diabetes in Sweden: A nationwide retrospective cohort study

Lähde: Göteborgin yliopisto