Tarkoituksemme ja tavoitteemme

Säätiö on perustettu tavoitteenaan lisätä ihmisten tietoisuutta diabeteksen esiintymisestä, syistä ja hoidosta sekä diabeteksen lisäsairauksista. Lisäksi säätiön tarkoitus on tukea diabeteksen tutkimusta ja hoitoa sekä tarveharkintaisesti auttaa diabetestutkimuksessa.

Säätiön tarkoituksena on tukea diabetestutkimuksia, joilla uskotaan olevan parhaimmat edellytykset kehittää hoitomuotoja tyypin 1 ja tyypin 2 diabetekseen, joissa perimmäisenä tavoitteena on löytää parannuskeino diabetekseen. 

Toisena tarkoituksena on tiedottaa ihmisille diabeteksesta ja sen aiheuttamista komplikaatioista sekä siitä miten voi vähentää riskiä sairastua diabetekseen. Liian monet uskovat, että diabetes ei ole iso ongelma, koska on keksitty insuliini. Monilla on myös liian vähän tietoa pitkän aikavälin komplikaatioista, jotka voivat ilmetä diabeteksesta. Jos voisimme saada kiinni ihmiset, jotka kuuluvat riskiryhmään ja saada heidät tutkituttamaan itsensä ajoissa, voisimme toivottavasti auttaa ja vähentää tulevia ongelmia. Ajoissa havaittu diabetes on helpompi pitää hallinnassa. 

Säätiö tarjoaa myös eri tyypin diabeetikoille tukea ja apua, jotka voivat helpottaa arkea parannuskeinoa odotellessa.